YENİ OSMANLILAR

Görevimiz

600 yılı aşan (623), üç kıtada, 19.900.000 km2 alanda, muhtelif milletler, dinler ve ırkları barış içimnde yaşatan Yüce Osmanlı Devleti’nin (Devlet-I Aliyye-I Osmaniyye) bunu nasıl başardığını öğrenmek ve öğretmek,

Devlet-I ebed-müddet ilkesi ile devam eden bu devletin her türlü kurumlarını incelemek,

Çeşitli kültürleri bir arada nasıl yaşadıklarını araştırarak bulunan sonuçları ortaya çıkartarak bu sonuçları zamanımızda da uygulamaya çalışarak, dünya barışına yardımcı olmak,

Ve bu saydıklarımızdan en önemlisi olarak gördüğümüz;

Osmanlı tüm ilkelerini gelecek kuşaklara en etkili şekilde öğretmeye çalışmaktır.